Невидими деца

  • Организация: Фондация „Макове за Мери”
  • Населено място: София
  • Година: 2017
  • Област: Акивен начин на живот

Проектът цели осигуряване на психологическа подкрепа за родители и семейства, преживяващи пренатална загуба, като усилията включват и работа с медицинския персонал на големи столични отделения.

Резултати: 800 семейства, преживяващи пренатална загуба са получили подкрепа, благодарение на проекта.