Накрая стигам до морето

  • Организация: Морски клуб „Приятели на морето“
  • Населено място: Варна
  • Година: 2021
  • Област: Околна среда

Цел на проекта е чрез изработване на информационни и образователни материали да формира активна позиция у деца и младежи по отношение на проблема със замърсяването на морето. Проектът предвижда създаването на специална платформа за отразяване на дейностите и регистриране на сигнали за замърсени райони по крайбрежието, наречена „Фото лов“. В рамките на проекта също така ще бъдат проведени 17 неформални обучения на деца и младежи от Варна, Каварна и Шабла на тема „Накрая стигам до морето“, обучение по гмуркане за 20 от участници в проекта, с цел подводно почистване на определени райони, под ръководството на инструктори, както и 8 кампании на неохраняеми плажове за почистване от пластмаса от Варна до Шабла. Ще бъде организирано и заключително събитие по случай 31 октомври – Международен ден на Черно море.

Резултати: 6100 души са запознати с проблема със замърсяването на Черно море, проведени са 17 неформални обучения на деца и младежи от Варна, Каварна и Шабла, 20 участници са се включили в обучение по гмуркане и подводното почистване на определени райони, проведни се 8 кампании за почистване на неохраняеми плажове от Варна до Шабла.