Моите права – моята свобода

Това, което искаме да променим в нашето общество, е недостатъчната правна култура на българите и недостатъчното познаване на функционирането на съда и неразпознаването на ролята му на защитник на правата на гражданите в демократичните държави. Предвиждаме провеждане на 20 обучения с участието на 20 паралелки от ученици 11. и 12. клас на територията на Столична община и провеждане на симулиран съдебен процес с поне 2 отбора, съставени от поне 4 ученици всеки/. Постигнатото ще измерим по реакциите на учениците-потребители на дейностите на проекта, отчитайки техния интерес или неговата липса, посредством инструмента на обратната връзка под формата на наръчник. Посредством всички пет дейности очакваме да повишим осведомеността на младежите за правата им и формирането на позитивни представи у тях за ролята на съда.