Младите в общността

  • Организация: НЧ „Любен Каравелов 1897”
  • Населено място: с. Куртово Конаре
  • Година: 2018
  • Област: Култура и историческо наследство

Проектът цели да осигури достъп до културни инициативи за местната общност, както и повече възможности за изява на младите хора в селото.

Резултати: Организирани са редица културни събития и активности. 5 млади местни творци са представили творчеството си, поставяйки дървени пластики в парка на Куртово Конаре.