Младите в действие

  • Организация: Фондация Национален алианс за работа с доброволци
  • Населено място: Пловдив
  • Година: 2017
  • Област: Образование

Проектът цели да въвлече младежите във важни за общността каузи и да ги стимулира да бъдат активни граждани.

Резултати: 70 младежи от три гимназии са преминали обучения за гражданска активност. Реализирани са три обществено значими кампании, привлекли 1500 младежи.