Младежи от приемна грижа участваха в обучителни лагери

Лагерите са част от проект „Споделяме заедно“ и целят да насърчат самостоятелния начин на живот за младежи, отглеждани в приемна грижа

Инициативата „Споделяме заедно“ на Национална асоциация за приемна грижа (НАПГ) цели да повиши знанията на младите хора, отглеждани в приемна грижа, да познават правата си, да имат отговорно гражданско поведение и да формират умения за независим живот. Като част от дейностите на инициативата, досега са проведени два обучителни лагера, насърчаващи самостоятелния начин на живот.

В първия обучителен лагер през месец март младежите участваха в ателиета за кариерно развитие и умения за гражданска активност, включващи изграждане на умения за работа в екип, професионално ориентиране и избор на подходяща професия. С помощта на ментори, решаваха различни тестове и въпросници, които да ги подкрепят във вземането на решения за бъдеща професионална реализация.

Вторият лагер в началото на месец май повиши уменията на младите хора в приемни семейства да станат по-добри в защитата на правата си. Тинейджърите имаха възможността да разгледат Конвенцията на ООН за правата на детето, да се запознаят с българските и международните институции за закрила на децата, да работят по различни казуси, свързани с дискриминацията, насилието, правото на мнение и правото на семейство и алтернативни грижи.

Младите хора от приемни семейства обсъждаха различни аспекти на живота в приемни семейства, както и правата им след навършване на пълнолетие и имаха възможността да дискутират необходимата им подкрепа за независимост.

В рамките на визитата си в София младежите посетиха Народното събрание, където имаха възможността да поговорят с народните представители Елисавета Белобладова, Искрен Арабаджиев, Манол Пейков и Христо Петров (известен като Ицо Хазарта). Младежите се запознаха също с дейността на Народното събрание, като имаха възможност да наблюдават и заседание на депутатите, както и да видят всички български Конституции.

По време на дискусията с народните представители младежите питаха за това как да се реши въпросът с бедността, с бездомните хора, с липсата на политически консенсус по важните въпроси, свързани с управлението в България, както и питаха за проблемите на все по-некачественото образование у нас и за задържането на младежите в България.

Един от важните въпроси, който беше поставен от тинейджърите в приемна грижа, беше свързан със забраната в Закона за закрила на детето за заснемане на деца и изискването на специално разрешение за това от биологичните им родители и социалните служби. Едно от децата посочи, че заради това, че не могат да се споделят успехите и това, че трябва да участва в публични събития, се е отказала от развиването на своя талант. Народните представители отговориха на всички въпроси и се заеха да проучат въпроса с изричното съгласие за снимане и популяризиране на деца, настанени в различни форми на грижа.

Във втората си визита в София повечето млади хора имаха възможност за първи път да отидат на кино, да пътуват със софийското метро, да посетят Природонаучния музей, както и столичния зоопарк.

Лагерите на младежите са част от проект „Споделяме заедно“, който се осъществява благодарение на най-голямата социално отговорна инициатива на Лидл България „Ти и Lidl за по-добър живот“, в партньорство с фондация „Работилница за граждански инициативи“ и Български дарителски форум.

Източник: frgi.bg