Младежи за опазване на Синия Дунав

  • Организация: СНЦ „Дунавски клуб – Силистра“
  • Населено място: Силистра
  • Година: 2019
  • Област: Околна среда

Проектът цели да подобри достъпа до информация за чистотата на водите на река Дунав в акваторията на град Силистра. Предвижда се да бъдат привлечени млади хора за участие в спортни, образователни и развлекателни дейности на „терен”, с акцент върху красотата на природата и нейното опазване. Очаква се привлечените младежи да се превърнат в посланик на каузата за опазване водите, бреговете и биоразнообразието на реката. Планираният краен резултат е устойчивото подобряване на средата за речните обитатели и увеличаване на техните популации, както и постигането на чиста и привлекателна крайбрежна среда за гражданите.

Резултати: Участие в различни инициативи, повишаващи осведомеността за чистотата на водите на река Дунав в акваторията на град Силистра, взеха 15 300 души.