Лидл България финансира с фонд от 365 000 лв. граждански проекти в 21 населени места в България

Омбудсманът проф. д-р Диана Ковачева връчи и специален грант в рамките на програмата “Ти и Lidl за нашето утре”

16 януари 2024 г., София. 36 идеи на граждански организации, медии, журналисти и младежки групи ще получат подкрепа в рамките на шестото издание на програмата „Ти и Lidl за нашето утре“. Проектите ще бъдат реализирани с общ фонд от 365 000 лева.  Одобрените идеи бяха обявени на специално събитие днес в присъствието на омбудсмана на Република България проф. д-р Диана Ковачева. Проектите имат за цел да достигнат до 300 325 души от 21 населени места в цяла България, допринасяйки за това хората да водят по-качествен и пълноценен начин на живот.В тазгодишното изданиеще се реализират проекти в  нови осем населени места – Карнобат, Крушаре, Тутракан, Чепеларе, Синеморец, Райново, Петрич, Садовец, и така общо населените места, до които достига ефектът на “Ти и Lidl за нашето утре” от 2017 г. насам, стават 66 .

Одобрените проекти са разпределени в следните пет тематични области: 

  • 8 в #BeFair  –  за социална справедливост и равенство;
  • 6 в #BeLocal –  с фокус насърчаване на културата и опазване на историческото наследство;
  • 5 в #BeActive – за активен начин на живот и граждански активизъм;
  • 7 в #BeGreen – за идеи, свързани с опазването на околната среда;
  • 7 в #BeVocal – в подкрепа на медийни и журналистически проекти;

За първи път в инициативата можеха да кандидатстват регионални медии и индивидуални журналисти. В категорията #BeVocal финансиране ще получат четири регионални медии и трима индивидуални журналисти. Целта на новата категория, създадена с експертната подкрепа на Асоциацията на европейските журналисти – България, е да се даде повече гласност на социално значими теми и да се подкрепи т. нар. журналистика на решенията. Това е и първото издание, в което право на участие имаха и младежи под 18-годишна възраст. Три от техните идеи за промяна днес също получиха финансиране – две в категорията #BeGreen  и една в категория #BeLocal.

“Ти и Lidl за нашето утре” е не просто най-голямата социално отговорна инициатива на Лидл България. За нас този проект е мисия, в която вярва всеки един член на нашия екип. С всяка изминала година виждаме реалното отражение на усилията, които всички като общество влагаме в тази кауза. Защото онези 5 ст. от всеки касов бон, които заделяме, имат реално измерение. Те се превръщат в Жестословник, с който да помогнем за по-качественото образование на децата със слухови проблеми. Или в оборудвано музикално студио, за да дадем възможност на българските таланти да се развиват. Ние сме платформата, която подпомага тези идеи, дава им фокус и гарантираме, че тяхното изпълнение ще се случи и те ще имат устойчив характер.  Вярвам, че заедно ще продължим да правим утрешния ден по-хубав“, каза Милена Драгийска, главен изпълнителен директор на Лидл България.

Грант в подкрепа на децата със специални образователни потребности връчи проф. д-р Диана Ковачева, омбудсман на Република България. Тя избра да отличи проекта  на Фондация “Св. Николай Чудотворец” от гр. Добрич – „Многообразие и равенство в “Чудната градина”. Той е част от категорията #BeFair и целта му е да създаде пространство, в което да бъдат провеждани интерактивни обучителни сесии на открито, работилници и събития, в които участници да бъдат деца от 4 до 11 години.

„Тази кампания е особено важна, защото всъщност се сбъдват мечти и те не биха се случили, ако не беше тази подкрепа, защото тя дава шанс. Тези деца са част от уязвима група, невидима и неразбрана от обществото. Те се сблъскват с много стереотипи, липсата на учители, възможности и ресурси. Няма да е пресилено да се каже, че тази кампания им дава възможност за живот, защото образованието им дава шанс да се учат на умения за живот. А нашето образование не е адаптирано към тези деца. Благодаря Ви за това, че ги забелязахте“, каза проф. д-р Диана Ковачева, омбудсман на Република България.

Повече за най-голямата социално отговорна програма на Лидл България вижте тук.

.………………..

За „Ти и Lidl за нашето утре“

Най-голямата социално отговорна инициативата на Лидл България „Ти и Lidl за по-добър живот“ се провежда от 2017 година насам в партньорство с Фондация „Работилница за граждански инициативи“ и Български дарителски форум.

През 2023 г. инициативата се трансформира в „Ти и Lidl за нашето утре“. Целта е тя да бъде синхронизирана с усилията на Лидл България в областта на устойчивото развитие, както и да бъде адаптирана към съвременните нужди на обществото ни. Като партньор на инициативата се присъединява и Асоциацията на европейските журналисти – България.

В рамките на шестте издания на инициативата от 2017 година Lidl е финансирала 155 вдъхновяващи граждански идеи в 66 градове и села в цялата страна с общ фонд от близо 1 280 000 лв. Тези проекти имат положителен ефект в живота на почти 1 милион българи*. Въздействието им в общностите по места с времето продължава да нараства, а броят на бенефициентите да се увеличава.

*С включени прогнозни данни за ефектите от проектите в шестото издание на инициативата.