Кресна – земя на хората

  • Организация: РС – Балканка 2009 – Благоевград
  • Населено място: Благоевград
  • Година: 2017
  • Област: Околна среда

С цел да се подпомогне развитието на туризма в района са създадени туристически маршрути с обща дължина 51 км. Те са разположени по западните склонове на Пирин – от Кресненско дефиле по долината на река Ощава до Национален Парк Пирин. Любители на планинския туризъм могат да се запознаят с маршрутите и от разработената онлайн платформа.

Резултати: Повече от 3500 души са се възползвали от изработената платформа и са посетили западните сколонове на Пирин по създадените туристически маршрути.