Книжен капан

  • Организация: Народно читалище „Просвета 1927“
  • Населено място: Бургас
  • Година: 2022
  • Област: Образование

Целта на проекта е да провокира интереса на деца и техните родители към книгите и четенето чрез изграждане и предоставяне на две нови арт пространства, както и чрез поредица от активности и образователни събития. Предвижда се алея – “книжен капан“, с цветни въжета със закачени на тях снимки на корици от детски книги и литературни герои до читалище „Просвета 1927“ – гр. Бургас. На пейка ще бъдат поставени откъси от книги и послания към родителите, които да прочетат на своите деца. Алеята ще води до входа на читалището и лятна читалня. Лятната читалнята ще е оформена с цветни въжета, снимки на литературни герои, малки стелажи с различни цветни книжки. Тук родителите ще могат да четат на децата си, а в определени дни от седмицата ще има организирани ателиета.

Резултати: В рамките на проекта 120 деца и младежи са посетили новомонтираната арт инсталация в библютеката на читалището.