Кинофестивал (не)възможното образование

  • Организация: Сдружение „Общност за демократично образование“
  • Населено място: София
  • Година: 2017
  • Област: Образование

Проектът цели информиране на общността за разнообразните видове образование.

Резултати: В рамките на 11 прожекции, повече от 800 души са научили кои са алтернативните форми на обучение и какви резултати могат да постигнат чрез тях. Над 150 учители са се включили в пет работилници за иновативно обучение.