„Ти и Lidl за нашето утре“

ОБЛАСТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Моля, използвайте полетата срещу съответните въпроси, за да впишете необходимата информация.
Няма да се разглеждат проектни предложения, изпратени по друг начин.

За финансиране може да се кандидатства само в рамките на отворен конкурс за кандидатстване.

През 2023 г. конкурсът ще бъде отворен от 18 септември до 23:59 часа на 28 октомври 2023 г.

Кандидатстането за финансиране се извършва чрез попълване на онлайн формуляра, съответстващ на областта и вашата кандидатура. Няма да се разглеждат проектни предложения, изпратени по друг начин.

Всички документи за кандидатстване – общи условия и насоки, форма на бюджет и декларации, нужни за всяко едно предложение, са публикувани в страницата с онлайн формуляра за всяка област.

За коя област кандидатствате?