Историята на Шумен в графити

  • Организация: Фондация „Подобри“
  • Населено място: Шумен
  • Година: 2019
  • Област: Култура и историческо наследство

Проектът цели да представи историята на Шумен в графити. С помощта на едни от най-признатите графити артисти у нас, проектът цели да популяризира графитите и уличното изкуство, да представи символите на града по атрактивен начин и превърне 400 кв. м. сиви и западнали стени в живописни и вдъхновяващи места.

Резултати: 13 800 „прочетоха“ историята на Шумен, разказана чрез улично изкуство и графити.