Информатиката в роботиката – път към създаване на изкуствен интелект

  • Организация: УН към ПМГ „Св. Климент Охридски“
  • Населено място: Силистра
  • Година: 2019
  • Област: Образование

Чрез проекта една от стаите в ПМГ ще бъде превърната в стая по роботика с цел създаването на учебна среда, отворена към динамиката на науката, технологиите и обществото. Стаята по роботика ще бъде индивидуализирана, достъпна и „приятелска” за ползване и ще има за цел да стимулира гъвкаво мислене, активност и отговорност у обучаваните се. Също така чрез нея учителите ще бъдат насърчени да използват дигиталните технологии както за личностно развитие на учещите се, така и за собственото си професионално израстване. Търсеното финансиране е за оборудване с бяла дъска, проектор, лаптопи, маси, комплект LEGO, бюро, рафтове. А ПМГ ще предостави подходяща стая.

Резултати: Новата стая по роботика създава отворена към динамиката на науката, технологиите и обществото учебна среда и променя обучителния процес на 15 300 души.