Интерактивен исторически център

  • Организация: Народно читалище „Напред – 1903г.“
  • Населено място: Павел баня
  • Година: 2021
  • Област: Култура и историческо наследство

В условията на развити технологии и достъп до информация е немислимо историческата памет на един град да се пази по домовете на хората. От много години стои на дневен ред въпросът за създаването на музейна сбирка на града. Идеята е чрез използване на съвременни технологии, историческите факти да достигнат до младите хора по начин, по който те получават основната част от познанията си за света. Проектът цели да предизвика техния интерес чрез възможността да „надникнат“ в миналото чрез 3D модели на сгради, части от парка и града през 30-те години на миналия век, чрез видео и звук, представящи творчеството на видни граждани на Павел баня като известният тенор Тодор Мазаров. Освен отва чрез проекта посетителите ще имат възможността да чуят арии от опери изпълнени от него, представяне на Чудомир със звук, картина и видео, представяне на художника Марко Шивачев, кукерските игри с видеоматериал и т.н.

Резултати: 5200 души от Павел баня вече могат да надникват в миналото на своя град, благодарение на изградения Интерактивен исторически център.