Изграждане на класна стая на открито, алпинеум и лехи за отглеждане на зеленчуци в 163 ОУ в ж.к. Дружба 2, гр. София

  • Организация: Сдружение „Училищно настоятелство към 163 ОУ Черноризец Храбър“
  • Населено място: София
  • Година: 2022
  • Област: Образование

Изграждането на класна стая на открито с доброволчески труд от родители, учители и ученици ще доведе до сплотяване на училищната общност и до развиване на чувство за споделена отговорност при последващото ѝ ползване и поддръжка. Очакванията са стаята да внесе истинско разнообразие в учебния процес. Освен за провеждане на редовните учебни часове на открито, тя ще може да се използва като място за провеждане на творчески работилници, ателиета, театър, литературни четения, рисуване на открито, концерти, читалня на открито и др. Алпинеумът ще внесе естетичност, а лехите със зеленчуци ще осигуряват съзидателни занимания на децата.

Резултати: Към момент класната стая, от която ще модат да се възползват над 200 ученици, все още се изработва.