Зона за фитнес – за по-добър живот

  • Организация: Училищно настоятелство към ОУ „Димитър Петров“
  • Населено място: Сливен
  • Година: 2017
  • Област: Образование

Проектът цели изграждането на мултифункционална фитнес площадка на открито, която да стимулира физическата активност сред младежите.

Резултати: Благодарение на проекта, над 2000 ученици, учители и родители спортуват редовно на площадката.