Зелено читалище

В проекта „Зелено читалище“  залагаме чрез образователен подход  и добрия пример – създаване и обгрижване на 64 кв. м. зелено пространство пред читалището, което е и негово лице – да повлияем на общественото поведение,  като насърчим гражданската активност и създадем нагласа за стремеж към екологичен живот. За целта предвиждаме образователни, практически и популяризиращи дейности – образователни презентации и дискусии; предоставяне на екологична литература и информационни материали; залесяване на запуснатата градинка пред читалището; създаване на еко-проекти; рециклиране на отпадъчни материали;  фотококурс за красивото и грозното в градската среда, дело на човека; изложби и организиране на библиотечна колекция „Екология“ в читалищната библиотека.