Затлъстяването при децата – бомба със закъснител

  • Организация: Сдружение „Център за устойчиво развитие на планината“
  • Населено място: Смолян
  • Година: 2017
  • Област: Акивен начин на живот

Проектът цели по атрактивен начин да информира учениците от град Смолян за ползите от здравословното хранене. Организирани са обучения и игри, като най-силен интерес сред децата предизвиква създадената „Зеленчукова градина“.

Резултати: 50 ученици от I до IV клас са преминали обучение за ползите от здравословното хранене.