Живия свят на Черно море

  • Организация: Морски клуб „Приятели на морето“
  • Населено място: Варна
  • Година: 2018
  • Област: Околна среда

Проектът цели запознаване на младите хора с черноморската флора и фауна.

Резултати: 30 младежи от осем варненски училища придобиват нови знания и умения за опазване на растителните и животинските видове в Черно море. След обучение за водолази, те взимат и проби от водата, за да работят активно за опазването му.