Жените в историята на Русе

  • Организация: Сдружение „Европейски пространства 21”
  • Населено място: Русе
  • Година: 2018
  • Област: Култура и историческо наследство

Проектът цели да запознае русенски ученици с вдъхновяващи примери от историята на Русе и мястото на жените, допринесли за общественото развитие на града от миналото до наши дни.

Резултати: Създаден е културен маршрут (3285 метра) и образователен модул с изложба, включени в градската програма „Русезнание“. Близо 400 ученици са запознати с историята на бележити русенки от ХIХ до ХХI век.