200 000 лева дарява Лидл България на граждански организации по програмата „Ти и Lidl за по-добър живот“

Общият фонд от петте издания на инициативата надхвърля 900 000 лв.

200 000 лева е събраният фонд в петото издание на инициативата „Ти и Lidl за по-добър живот“, с което общата сума в полза на обществото по програмата достигна 915 000 лв. от 2017 г. насам. Тазгодишният фонд беше натрупан в периода 13 май – 10 юни като Лидл България отделяше по 3 ст. от всеки касов бон на клиент. Компанията ще дари събраните средства на граждански организации за реализирането на социално значими проекти в цялата страна в три области: образование, околна среда и култура и историческо наследство.

„От самото си създаване „Ти и Lidl за по-добър живот“ има за цел да подпомага хората от всички региони на страната да водят един по-качествен и пълноценен начин на живот. В една предизвикателна година като тази, подкрепата за местните общности  и тяхната енергия за положителна промяна, става още по-значима и наложителна. Ето защо сме благодарни на нашите клиенти, с които тази година, в рамките на петото издание на програмата, успяхме да съберем фонд от 200 000 лв., с който да финансираме стойностни граждански идеи. С тази сума общата стойност на дарения в рамките на инициативата от 2017 г. насам достига 915 000 лв. Още по-щастливи сме и от факта, че зад тези социални инвестиции стои реален принос за хората. Наскоро публикувахме първата оценка на приноса ни към обществото от социално отговорната ни дейност през последните 5 години. Анализът показа, че като една от ключовите ни социално отговорни инициативи, изследвани в доклада,  „Ти и Lidl за по-добър живот“ има съществен принос за подобряване на качеството на живот на хиляди хора в цялата страна“, каза Милена Драгийска, изпълнителен директор на Лидл България.

Като следващ етап от програмата предстои комплексен процес на оценяване на кандидатурите, преди да бъдат обявени одобрените от тях. Подадените проекти ще бъдат проверени по административни критерии, след което ще бъдат оценявани от експертно жури. В третия етап проектите ще преминат преглед от служители на Лидл България. Финалният списък с одобрените кандидатури ще бъде обявен през октомври месец. Всеки проект ще получи финансиране до 10 000 лв. и трябва да бъде реализиран в срок до 1 година след получаване на средствата.

Програмата се реализира в партньорство с Фондация „Работилница за граждански инициативи“ и Български дарителски форум. Повече информация за инициативата и начина на кандидатстване вижте на: Ти и Lidl за по-добър живот – Lidl Лидл България