Е-портал за запазване на културното и историческото наследство на Нови пазар

  • Организация: Народно читалище „Христо Ботев – 1872“
  • Населено място: Нови пазар
  • Година: 2019
  • Област: Култура и историческо наследство

Основната цел на проекта е да се стимулира гражданската самоинициативност, чрез информационни срещи, хората да вземат участие в търсенето, съхраняването, опазването и популяризирането на културно историческото наследство на град Нови пазар. Събраните материали ще бъдат дигитализирани с помощта на планетарен /over-head/ настолен скенер. Това ще допринесе за сътрудничеството между библиотеката и общността и ще се създаде дигитална база от данни от дигитализирани книжни и не книжни носители.

Резултати: 1500 души са се включили в търсенето, съхраняването, опазването и популяризирането на културното историческо наследство на град Нови пазар.