Еко решения за по-добър свят

  • Организация: Сдружение „Знание“
  • Населено място: с. Румянцево, обл. Ловеч
  • Година: 2022
  • Област: Околна среда

Идеята на проект „Еко решения за по-добър свят“ е чрез работата с ученици, освен формиране на еко навици у децата, да се въздейства и на родителите и общността. Планирани са 3 работилници с деца от III до VII клас, в които над 60 деца да имат възможност да повишат знанията си, както и да изпробват различни еко решения в село или училище. С помощта на родители и учители, децата ще изработят прототипи на генерирани от самите тях идеи за пестене на енергия, ресурси, рециклиране и насърчаване опазването на чиста природа. На срещи с местната общност и вземащи решения (кмет, общински съветници, представители на институции), децата ще представят проблемите, възможните решения и изработените от тях прототипи.

Резултати: 60 деца са имали възможността да повишат знанията си за своите еко навици. Повече от 3000 човека са били информирани за работата на организацията по проекта чрез електронните канали, които за използвали.