Дуранкулак – с грижа към природата

  • Организация: Народно читалище „Дружба 1898“
  • Населено място: Дуранкулак
  • Година: 2021
  • Област: Околна среда

Плажът на Дуранкулак е едно от най-живописните и девствени места по северното Черноморие. Проектът се фокусира върху разработването на план за действие за събиране, сортиране и предаване за рециклиране на различни потоци органични и неорганични отпадъци (метал, пластмаса, стъкло, хартия). Предвидени са три почиствания на плажната ивица, съобразени със сезона. Една от акциите ще бъде насочена и към почистване на част от бреговата защитена територия на Дуранкулашкото езеро и Археологичния парк „Големият остров“.

Резултати: 1700 души са се включили в трите акции за почистване на плажа Дуранкулак и Дуранкулашкото езеро.