Дуранкулак – с богата история и светло бъдеще

  • Организация: Народно читалище „Дружба – 1898“
  • Населено място: с. Дуранкулак
  • Година: 2019
  • Област: Култура и историческо наследство

Проектът предвижда пълна промяна на помещенията, в които се съхранява историята на едно древно селце. Музейните колекции „Бунта 1900”,„Археология” и картинната галерия с творби от Борис Данков. Освежаване на интериора в колекциите също се предвижда. Очаква се реновираните помещения да допринесат за увеличаване броя на туристите.

Резултати: 2560 души посетиха мястото, където се съхранява историята на древното селце Дуранкулак.