Другите часове

  • Организация: Сдружение ИМКА
  • Населено място: Габрово
  • Година: 2017
  • Област: Образование

Проектът цели да мотивира ученици от региона да бъдат по-активни в извънкласните дейности и обществено значимите инициативи.

Резултати: Близо 400 ученици от Габрово и Севлиево са придобили нови знания и умения – как да привличат съмишленици, да бъдат лидери и да развиват общността.