Диви съседи

  • Организация: СНЦ „Зелени Балкани – Стара Загора“
  • Населено място: Стара Загора
  • Година: 2017
  • Област: Околна среда

Проектът цели опазване на редките видове в Стара Загора.

Резултати: До 12 500 души е достигнала информационната капания за опазване на застрашени животински видове, обитаващи сгради. Повече от 300 деца са преминали интерактивно обучение за опазване на редки животни.