Демонстрационен кабинет по физика и химия в Смолян

  • Организация: Сдружение „Регионално сдружение на научно-техническите съюзи“
  • Населено място: Смолян
  • Година: 2018
  • Област: Образование

Проектът цели да възвърне интереса на децата в Смолян към магията на точните науки.

Резултати: Над 140 ученици са направили своите първи опити в създадения мобилен демонстрационен кабинет по физика и химия.