Да спортуваме заедно

  • Организация: Училищно настоятелство при ЦДГ „Малкият принц“
  • Населено място: Пловдив
  • Година: 2017
  • Област: Акивен начин на живот

„Да спортуваме заедно“ цели създаване на спортна площадка, която да насърчи малчуганите и техните родители да бъдат по-активни.

Резултати: 1000 деца и още толкова възрастни спортуват редовно на модерна площадка на територията на детска градина „Малкият принц“.