Да научим повече в музея

  • Организация: Сдружение „Приятели на Регионален природонаучен музей-Пловдив”
  • Населено място: Пловдив
  • Година: 2017
  • Област: Образование

Проектът цели създаване на интерактивно съдържание, което да привлече млади хора в музея.

Резултати: В експозиционните зали са разположени информационни екрани и е разработено мобилно приложение. Така дигиталните технологии правят науката привлекателна за младите в района.