Град, целунат от морето – шарен кръстопът

  • Организация: СНЦ „Пресклуб Варна“
  • Населено място: Варна
  • Година: 2022
  • Област: Култура и историческо наследство

Проектът има за цел да заснеме поредица от 10 късометражни филма до 30 минути, разкриващи бита, културата и кулинарните традиции на десет етноса, живеещи във Варна. В заснемането ще участват младежи, с които младежката информационна медия работи, които по увлекателен начин ще разкажат на своите връстници за историята и обичаите на всеки един от тези етноси. В продукцията ще бъдат включени споделени разкази на представители от всеки етнос, също както и млади хора, които да демонстрират приготвянето на традиционни ястия, да покажат бита, традиционните обичаи, песни и танци на своя етнос.

Резултати: Към момента проекта все още е в процес на изпълнение и има заснети и публикувани 2 филма, като те са достигали до над 1000 души.