Градът на чаплите

  • Организация: Фондация „Надежда“
  • Населено място: Кърджали
  • Година: 2022
  • Област: Околна среда

Идеята на проекта е насочена към опазване на природен птичи феномен от смесена чаплова колония и подобряване условията на живот на редки и защитени водолюбиви птици в средата на силно урбанизирана зона на град Кърджали. Ще се организира конкурсна образователна инициатива „Пази дивите птици“ с ученици от 12 до 19 г., която включва приложни ателиета за изработване на триизмерен модел на защитени територии с чаплови птици от пластмасови отпадъци. Всички те ще бъдат представени на изложение на моста, а най-добрите идеи ще бъдат отличени. Ще се почистят отпадъци около местата за гнездене с помощта на доброволци ученици, учители, родители и граждани за развитие на екологична култура и поддържане на билогичното разнообразие в защитени територии. Предвижда се образователен филм – „Градът на чаплите“, с призив за опазването, поради риск от заличаване на този природен феномен.

Резултати: В рамките на проекта 450 ученици от различни училища са запознати с конкурса и са поканени да участват, също така е разпространена и инфорация за останалите инициативи.