Градим себе си

  • Организация: Сдружение “Троян в бъдещето”
  • Населено място: Троян
  • Година: 2021
  • Област: Образование

Проектът предвижда изграждането на модерна спортна база (стрийт фитнес комплект) за изграждане на умствените и физически умения. Изборът за училище, в което да бъде поставено съоръжението, не е случаен, тъй като това е единственото училище в България за планински водачи. То е тясно свързано със спорта, физическата активност и екологичната култура, и предоставя по-големи възможности за спорт на открито.

Резултати: От изграждането на модерна спортна база за усъвършенстване на физически и умствени умения се възползват 1520 души.