Възраждане на общностни квартални игрища

  • Организация: Сдружение “Трансформатори” и ГИ “Отвъд Спорта”
  • Населено място: София
  • Година: 2018
  • Област: Акивен начин на живот

Ниската физическа активност провокира трансформирането на кварталното игрище в ж.к. „Сухата река“ в модерно пространство за спорт. Проектът обединява усилията на неправителствените организации и доброволците, живущи в района, в търсене на повече възможности за спорт сред децата и младежите.

Резултати: След трансформацията на кварталното игрище в приятно и подходящо място за спорт около 1100 са постоянните му ползватели от квартала.