Връзката между поколенията – гаранция за по-качествен живот

  • Организация: Сдружение „Екомисия 21 век”
  • Населено място: Ловеч
  • Година: 2017
  • Област: Околна среда

Проектът дава възможност на младите хора в Ловеч да научат повече за професионална реализация в областта на пчеларството.

Резултати: Над 80 младежи са запознати със спецификите на пчеларството в рамките на проекта, а част от тях планират да го превърнат в свой бизнес.