Видеонаблюдение на Поморийското езеро

  • Организация: СНЦ „Зелени Балкани – клон Поморие“
  • Населено място: Поморие
  • Година: 2017
  • Област: Околна среда

Създадена е система за видеонаблюдение, която позволява запознаване със света на птиците, обитаващи Поморийското езеро отблизо. Системата допринася и за по-интересното представяне на научно-популярна информация за посетителите на центъра.

Резултати: 1500 души са посетили центъра в първите 8 месеца от старта на модернизацията.