Варненското езеро – огледало на екологичното състояние на региона

  • Организация: Сдружение „Обществен център за околна среда и устойчиво развитие”
  • Населено място: Варна
  • Година: 2021
  • Област: Околна среда

Целта на проекта е да алармира местните общности и местните власти за пагубното влияние на замърсяването на Варненското езеро, причинено от човешката дейност. Чрез методите на визуалното изкуство и журналистическото разследване, проектът цели да предизвика гражданска активност в посока почистване и опазване на водната екосистема, както и да запознае местните общности с алтернативите на битовите замърсители на водите посредством специално заснет документален образователен филм в три части. В рамките на проекта, в навечерието на Международния ден на Черно море, ще бъде организирано и демонстрационно почистване на част от крайбрежната ивица.

Резултати: Цели 80 000 души са запознати с пагубното замърсяване на Варненското езеро, причинено от човешка дейност.

Филмът „Огледалото“ разказва историята на Варненското и Белославското езера и тяхното крайбрежие от свързването им преди сто години до наши дни. Той събира мненията на историци, еколози, биолози, медици и просто на хора, загрижени за природата, за бъдещето на региона. Целта на лентата е да информира за екологичните проблеми и да промени нагласата, че замърсяването е проблем, който решават само институциите.