Библиотека „Зора“ – място за неформално образование

  • Организация: Народно читалище „Зора 1860“
  • Населено място: Сливен
  • Година: 2019
  • Област: Образование

Проектът предвижда Библиотека „Зора” да се утвърди като център за получаване на знания и умения за сливенските граждани чрез неформално образование и учене през целия живот. Предвидено е закупуване на оборудване за центъра в сградата на читалищната библиотека и организиране на редица обучения и инициативи, отразяващи потребностите на местната общност.

Резултати: Модернизирането на читалищната библиотеката е привлякло 1230 нови посетители.