Активни млади хора за ограничаване потреблението на пластмаса в Монтана

  • Организация: Сдружение „Обществен съвет по образование – Алтернативна Монтана“
  • Населено място: Монтана
  • Година: 2021
  • Област: Околна среда

Актуалните наблюдения показват масова употреба на пластмасови изделия и опаковки, както и замърсяване на средата с отпадъци, което е индикатор за дефицит на екологична култура. Ситуацията е преодолима чрез прилагане на мерки, водещи до повишаване чувствителността на общността към отговорно потребление. Проектът предлага дейности, насочени предимно към младежта на Монтана: обособяване на „Лидл зелена зона“ („Lidl green spot“)“ и „Кафене „Класик“ – зона с ограничено потребление на пластмаса“, създаване на активна младежка еко общност в гр. Монтана“, както и провеждане на интерактивно обучение на тема „Моята кауза е природа, свободна от пластмаса“.

Резултати: Повишена е осведомеността на 1760 души за проблема с масовата употреба на пластмасови изделия и опаковки и замърсяване на средата с отпадъци.