Академия Мини машини

  • Организация: Фондация „Гууд Мюзик Съсайъти“
  • Населено място: София
  • Година: 2018
  • Област: Образование

Проектът цели разработването на иновативна онлайн платформа с видео уроци, която да запознае младежите в страната с така наречените умения на бъдещето – работа в екип, критично мислене и креативност.

Резултати: Платформата вече има 650 регистрации, а 15 училища ще я интегрират в часовете на класа.